Analogová škola – Zaostřovací zařízení

Zaostřování = vzdalování a přibližování objektivu k matnici – průmětně. Na tomto místě nás zajímá jen způsob, jak je toto vzdalování u přístrojů konstrukčně vyřešeno.

Ve sklopných deskových přístrojích je objektiv zasazen na nosiči upevněném na posuvných kolejích. Koleje s objektivem se pohybují otáčením mikrometrického šroubu. U lepších přístrojů je možné vzdálení objektivu až přes dvojnásobek jeho ohniskové vzdálenosti (jde o tzv. dvojitý výtah přístroje).

U většiny přístrojů na film se objektiv zaostřuje otáčením v závitu, do kterého je zasazen (jako když vytáčíme šroub z matice). Poloha úplného zašroubování odpovídá zaostření na nekonečno. Nevýhodou tohoto „šnekového“ zaostřování bývá, že zaostření na nejbližší vzdálenost je možné nejvýše na 1,5 m, 1 m, popř. 50 cm. Zaostření na bližší vzdálenosti je možné jedině s jistou úpravou. Šnekové zaostřování u dražších přístrojů bývá spojeno s dálkoměrem. Změřením vzdálenosti je současně zaostřeno.

U dvouokých zrcadlovek se používá buď systému vzdalování přední stěny, na které jsou připevněny oba objektivy téže ohniskové vzdálenosti, nebo souhlasně seřízeného šnekového závitu. Některé přístroje (obvykle levnější, na svitkové filmy) mají zaostřovací princip zcela odlišný. Zaostření na bližší vzdálenosti se doashuje vzdálením prvního členu tripletu od druhého. Tím se zkrátí ohnisková vzdálenost pevně zasazeného objektivu, což je totéž, jako kdyby objektiv kratší ohniskové vzdálenosti byl více vzdálen od roviny filmu. Tento systém se nazývá frontální zaostřoávání.

Chceme-li zhodnotit výkonnost jednotlivých zaostřovacích systémů, pak je třeba dát přednost konstrukcím, u nichž je objektiv v přístroji pevně zasazen a zaostřuje se šnekem nebo i frontálně, i když tyto systémy připouštějí zaostření nejčastěji jen přes 1 m a u frontálního zaostřování nastává částečné porušení korekce objektivu. Systému, u nichž se přední stěna vzdaluje po kolejích nebo dokonce rozvíráním nůžkových vzpěr, pokud nejsou velmi důkladně a zcela přesně konstruovány, se časem vyviklají a pracují potom nepřesně. U menších formátů znamená takové „opotřebení“ téměř nepoužitelnost přístroje, jinak alespoň jeho nespolehlivost.

Komentovat článek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *