Analogová škola – Světelnost objektivu

K tématu objektivů nám zbývají poslední dvě kapitoly – světelnost objektivu a zaostřovací zařízení. Dnes bude hlavním tématem první zmíněné.

Nehybné předměty můžeme fotografovat ze stativu na čas každým dobrým objektivem, protože na délce expozice nezáleží. Předpokládáme-li, že z ruky můžeme exponovat snímky nejdéle 1/25, pak při použití středně citlivého materiálu pro většinu snímků vystačíme venku se světelností 1:4. Při umělém světle budeme moci s touto světelností fotografovat na moment jen za mimořádně příznivých podmínek. Při snímcích v místnosti za denního světla budeme stejně omezeni.

Světelností 1:2,8 se okruh působnosti rozšíří o krátké momentní snímky při ateliérovém světle, o snímky divadelní (méně pohybové), o snímky za mimořádně špatného denního osvětlení (pozdě večer) atd. S tímto objektivem vystačíme asi na 90% snímků všech druhů.

Světelnost 1:2 umožní pohyblivé divadelní snímky a též snímky při běžném silném osvětlení místností (zejména veřejných). Vystačí asi na 97% snímků všech druhů.

Světelnost 1:1,4 představuje prakticky nejvyšší světelnost. Při současném použití nejcitlivějšího materiálu připouští tyto krajní možnosti snímků: Při silném ateliérovém světle a na divadle expozici až 1/500 vt. Momentní expozice nočních snímků ulic normálně osvětlených. Momentní snímky při běžném umělém osvětlení (elektrickém). Momentní snímky v bytě při denním osvětlení.

světelnost

Souhrnně možno říci, že význam vysoké světelnosti objektivů se velmi často neúměrně a zbytečně přeceňuje a objektivy se neprávem hodnotí jen podle světelnosti. Přitom se zapomíná, že nerozlučným průvodcem každé vyšší světelnosti je vždy menší prostorová hloubka ostrosti, činitel v snímkové technice jeden z nejdůležitějších. Proto moderní fotografie směřuje ve svém vývoji právě opačným směrem, tj. snaží se zvýšit všeobecnou citlivost negativního materiálu a získávat pomocné světelné zdroje vysoké svítivosti, aby bylo umožněno užívat větších clon, tedy menších světelností, při snících všech druhů. Tím se ovšem význam vysoce světelných objektivů podstatně zmenšuje a zůstává jim nadále jen funkce speciální objektivů, používaných v mimořádných a po světelné stránce v krajině nepříznivých případech.

Komentovat článek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *