Analogová škola – Clona

Že objektiv má nějakou clonu víme pravděpodobně všichni. Jak ale taková clona funguje a co nám určují clonová čísla neuškodí zopakovat. Začneme jednoduchým příkladem – okno o velikosti 1×1,5 m osvětlí malou místnost (např. spižírnu) velmi silně. Totéž okno je pro veliký pokoj velmi slabým světelným zdrojem. Pro celkové osvětlení místností má proto rozhodující význam poměr stran velikosti okna k velikosti místnosti.

Stejně tak může objektiv téhož průměru propustit v jednom případě (při dlouhé ohniskové vzdálenosti) malé množství světla, v druhém případě (při krátké ohniskové vzdálenosti) světla nepoměrně více. Nebylo by praktické, kdyby kapacita objektivu (tzv. světelnost) byla označována pouze velikostí = průměrem clony, jak se kdysi dělalo. Pro clonu (f) potřebujeme takové označení, abychom z něho ihned poznali, kolik světla dopadne na citlivou vrstvu nebo čip, přičemž je lhostejno, jakou ohniskovou vzdálenost má objektiv. Proto používáme k označení velikosti clony zjednodušeného poměru mezi ohniskovou vzdáleností objektivu a průměrem účinného otvoru clony.

Nejvíce světla propouští clona označená nejmenším číslem, která se nazývá světelností objektivu a je vyznačena na obrubě každého objektivu. S jedinou clonou bychom při fotografování nevystačili. Množství světla potřebujeme regulovat, abychom buď ztlumili příliš silné osvětlení předmětu, nebo dosáhli větší hloubky ostrosti. O tom ale detailně až v příštím článku.

Každý objektiv je opatřen řiditelnou clonou. Původně to byl tzv. revolverový systém, kdy do se do středu objektivu zasunovaly kruhové otvory různých průměrů. nebylo to však praktické, protože objektiv měl pouze několik clon (3 až 5). Proto se dnes již všeobecně užívá clony skládající se z většího počtu lamel, které se otáčením kruhovité zavírají nebo otvírají. Jednotlivé stupně zaclonění jsou označeny čísly clon vypočtenými podle uvedené úměry. Řada čísel clon, u které by číslo větší clony bylo dvojnásobnkem předchozího, v praxi nepostačuje. Proto byly vypočteny ještě meziclony a řada doplněna tak, že clona vyššího čísla propouští vždy polovinu světla, jež propustí clona o stupeň menšího čísla.

aperture

Všeobecně se užívá mezinárodní řada clon, která počíná poměrem 1:1. Propočtena a doplněna meziclonami zní takto: 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 44 – 64 atd. U této řady propouští clona označená číslem v řadě o stupeň větším polovinu světla než clona označená číslem nejblíže nižším.

Tato zásada neplatí vždy pro označení clony označené nejmeněím číslem, tedy světelnosti objektivu, kterou dříve nejčastěji určovaly konstrukční možnosti. Proto může být nejmenší clona označena číslem, které nepatří do uvedené řady clon, jako například 1:3,5. V takovém případě propustí clona označená číslem nejblíže vyšším třeba jen třetinu místo poloviny světla.

Komentovat článek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *